گیلان، سرزمین خوشه‌های طلایی

چرا گیلان‌کشت را برای خرید عمده برنج ایرانی انتخاب کنیم

تضمین کیفیت

شرح مختصری ازمزایای خود را برای نشان دادن بهترین محصول، خدمات یا رویداد خود اضافه کنید

تضمین قیمت

شرح مختصری ازمزایای خود را برای نشان دادن بهترین محصول، خدمات یا رویداد خود اضافه کنید

ارسال به سراسر کشور

شرح مختصری ازمزایای خود را برای نشان دادن بهترین محصول، خدمات یا رویداد خود اضافه کنید

ارئه فاکتور رسمی

شرح مختصری ازمزایای خود را برای نشان دادن بهترین محصول، خدمات یا رویداد خود اضافه کنید

محصولات

​برنج صدری عطری

​برنج صدری دودی

​برنج هاشمی عطری

​برنج هاشمی دودی

​برنج قهوه‌ای هاشمی

با ما تماس بگیرید، منتظر شنیدن صدای گرمتان هستیم 

013-91012901